Privacy Policy

Privacybeleid

Car- & Truckwash Vroman, met maatschappelijke zetel te Gentseweg 487, 8793 Sint-Eloois-Vijve, in de Belgische Kruispuntbank der Ondernemingen ingeschreven onder het nummer BE0467.067.371 is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

carwashvroman.be
Gentseweg 487
8793 Sint-Eloois-Vijve (Waregem)
056/60 85 08
info@carwashvroman.be

Persoonsgegevens die verzameld worden

Car- & Truckwash Vroman, verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt, bijvoorbeeld met het oog op de facturatie van onze diensten of door je in te schrijven op onze nieuwsbrief.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@carwashvroman.be, dan verwijderen wij deze informatie.

Doeleinden van de verwerking

Algemene doeleinden

Car- & Truckwash Vroman verwerkt uw persoonsgegevens met het oog op de uitvoering van de volgende doeleinden:

Duur van het bijhouden van de gegevens

Alle persoonsgegevens worden bewaard voor een periode die noodzakelijk is om de dienst te leveren door Car- & Truckwash Vroman. Voor andere doeleinden kunnen persoonsgegevens langer bewaard worden, met name om te voldoen aan wettelijke verplichtingen of om bepaalde gegevens als juridisch bewijs te kunnen voorleggen.

Delen van persoonsgegevens met derden

Car- & Truckwash Vroman verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht op toegang tot de gegevens zoals deze zijn opgenomen in onze bestanden en dit overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen.

Dit houdt in:

U kan deze rechten uitoefenen door een gedateerd, schriftelijk of elektronisch verzoek te richten aan:

Car- & Truckwash Vroman
Gentseweg 487
8793 Sint-Eloois-Vijve (Waregem)
056/60 85 08
info@carwashvroman.be

Veiligheid en vertrouwelijkheid

Car- & Truckwash Vroman neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via:

Car- & Truckwash Vroman
Gentseweg 487
8793 Sint-Eloois-Vijve (Waregem)
056/60 85 08
info@carwashvroman.be